Chwilówki to pożyczki pozabankowe, które stały się niezwykle popularne w Polsce z początkiem kryzysu finansowego kiedy to banki przestały chętnie udzielać pomocy finansowej w postaci kredytów gotówkowych. Ponieważ jednak coraz więcej osób było odsyłanych z banków „z kwitkiem” na rynku zaczęły pojawiać się firmy skłonne pożyczać pieniądze gorzej sytuowanym klientom. Obecnie istnieje co najmniej kilkanaście takich instytucji finansowych udzielających chwilówek - krótkoterminowych pożyczek opiewających najczęściej na drobne kwoty. Jednak można znaleźć firmy, które będą skłonne udzielić pomocy finansowej nawet w wysokości do dziesięciu tysięcy złotych i to bez zbędnych formalności czy zaświadczeń.

Szybka chwilówka przez Internet udzielana może być przez instytucje finansowe, które nie są bankami co oznacza, że nie mają one wglądu do informacji gromadzonych przez takie instytucje jak Biuro Informacji Kredytowej (znane także po prostu jako BIK) czy Krajowy Rejestr Długów (KRD). Co więcej instytucje te nie wymagają od swoich klientów przedstawiania jakichkolwiek zaświadczeń czy to o zatrudnieniu, czy o niezaleganiu z opłatami na ZUS (w przypadku osób prowadzących jednoosobowe działalności) czy o wysokości zarobków. Praktycznie jedynym wymaganym dokumentem jest ważny dowód osobisty co z kolei oznacza, że o takie kredyty mogą ubiegać się zarówno studenci jak i osoby bezrobotne, emeryci i renciści.

Sytuacje takie jak awaria samochodu, czy nagła choroba mogą zdarzyć się każdemu z nas a najczęściej jedynie dodatkowy zastrzyk gotówki jest w stanie pomóc nam w uporaniu się z trudnościami. Niestety banki nie są skłonne do pomocy klientom o średnich czy niskich dochodach, a tym bardziej młodym osobom, które zatrudnione są często na tak zwane umowy śmieciowe. W związku z tym wydaje się, że jedyną alternatywą dla tych osób jest skorzystanie z pomocy pozabankowych instytucji finansowych i oferowanych przez nie chwilówek bez zaświadczeń dostępnych także online.

Przeciwnicy tego typu rozwiązań wskazują na wysokie koszty jakie trzeba ponieść w przypadku opóźnienia się ze spłatą zadłużenia w terminie. Oczywiście podpisywana umowa przewiduje taki scenariusz i opisuje związane z tym konsekwencje, które wiążą się z ponoszeniem dodatkowych kosztów. Trzeba jednak zwrócić uwagę na to, że procedury są takie same w przypadku kredytów bankowych. Dlatego też należy jeszcze przed złożeniem wniosku dogłębnie zastanowić się nad swoimi możliwościami i nie wnioskować o kwoty, których nie będziemy w stanie spłacić w odpowiednim terminie.